ISO-certificering voor groenleven

Ditio

DITIO business consultants Gerald Lie en Franklin Djowirono hebben GroenLeven zonne-energie succesvol begeleid bij het behalen van de certificering volgens ISO-normen. GroenLeven is als eerste grootschalig zonne-energiebedrijf ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001:2015 (milieumanagement) gecertificeerd.  

Organisatie

De begeleiding van de ISO certificering is uitgevoerd voor GroenLeven, marktleider in het ontwikkelen van grootschalige zonne-energie in Nederland. GroenLeven creëert zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen, water en noemt dat ‘dubbelfuncties’: oppervlaktes met een enkele functie krijgen met de plaatsing van zonnebronnen een belangrijke tweede functie om zonne-energie op te wekken.  

Vraagstukken

GroenLeven is een van de snelst groeiende bedrijven in een relatief nieuwe en snel opkomende markt (Bron: FD Gazellen 2018 “top 5 snelst groeiende bedrijven van Nederland”). Als marktleider wil GroenLeven continu voorop lopen. Kwaliteit, veiligheid en milieu staan daarbij centraal. Om in controle te blijven, stakeholders goed te bedienen en om aantoonbaar te maken dat er voldaan wordt voldaan aan de wet heeft GroenLeven het besluit genomen om ISO 9001 en ISO 14001 te implementeren en te laten certificeren. ISO 9001 en ISO 14001 zijn dé wereldwijd erkende normen op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement. Hierin staan richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagement systeem moet voldoen. Het gaat over het borgen van de kwaliteit van je processen en het minimaliseren van je procesrisico’s.  

Aanpak

DITIO’s business consultants hebben kennis en ervaring ingebracht bij de implementatie en certificering van de eisen en verplichtingen volgens de ISO normering. Het project is uitgevoerd in 2 fases.  

Fase 1: Focus op het certificeerbaar maken van de organisatie. De bedrijfsdoelstellingen, bestaande werkprocessen met bijbehorende risico’s en de mitigerende maatregelen zijn in kaart gebracht door middel van brown-paper sessies met de business en interne stakeholders. Hierna volgde de inrichting van het Quality Management Systeem.  

Fase 2: Focus op het opleveren van verplichte documentatie en ondersteuning in het certificeringstraject. In deze fase zijn interne audits uitgevoerd, gebruikerstrainingen gefaciliteerd en is de bedrijfsbrede uitrol van het Quality Management Systeem gerealiseerd.  

Resultaat

Met de ISO certificering laat GroenLeven zien dat zij voorop wil lopen in de markt als het gaat om kwaliteit, veiligheid, milieu en dat zij hun werkzaamheden op kwalitatief hoogstaand niveau uitvoeren. Op deze wijze slaagt GroenLeven erin waarde toe te voegen voor haar stakeholders.  

‘Ik ben ontzettend trots op het verkrijgen van deze ISO certificering. Kwaliteit, veiligheid en milieu staan bij GroenLeven centraal.’ 

Roland Pechtold, eindverantwoordelijke GroenLeven zonne-energie

‘Goede ondersteuning en begeleiding door de externe partij in het certificeringstraject en bij het opstellen van haar processen en procedures.’ 

Auditor

Project informatie

Leestijd

2 minuten

Heeft u een uitdaging?