ISO-Certificering

Henk Brouwer

CTO & Managing Business Consultant

Vraagstukken

Aantoonbaar maken dat kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid geborgd zijn in de organisatie.

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om aan klanten en belanghebbende (stakeholders) aan te tonen dat kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid geborgd zijn in de organisatie. Ook moet men aantonen dat het kwaliteitsniveau van producten en diensten als belooft aan klanten structureel bereikt wordt. Maar hoe bereikt u dit als organisatie? En hoe laat u zien dat u hiervoor alle benodigde maatregelen op de juiste manier getroffen hebt?

Een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen is de ISO 9001. Het hebben van een ISO 9001 certificering is een uitstekend middel om aan te tonen dat u als bedrijf waarde hecht aan procesoptimalisatie, klanttevredenheid, verhoging van efficiëntie en het tijdig signaleren en identificeren van problemen waardoor fouten worden voorkomen of worden beperkt tot een acceptabel niveau. Met het voldoen aan de vereisten uit de norm laat u zien dat uw bedrijfsprocessen in control zijn en het continu verbeteren onderdeel is van uw bedrijfsvoering. Dit zorgt niet alleen voor een positief bedrijfsimago maar kan ook een belangrijk criterium zijn voor bepaalde klanten om wel of geen producten/diensten bij u af te nemen.

Begeleiding gedurende het certificeringstraject: van A tot Z.

Ditio begeleidt bedrijven in het certificeringstraject. Onze business consultants hebben kennis en ervaring van de implementatie en certificering van alle eisen en verplichtingen die de ISO-normering met zich meebrengt. Zo helpen zij u om het bedrijf gereed te maken voor certificering door onder andere de bedrijfsdoelstellingen, beleidstukken en bestaande werkprocessen met bijbehorende proces-risico’s en mitigerende maatregelen in kaart te brengen. Deze worden afgezet tegen de ISO-normen. Uit een GAP-analyse blijkt welke aspecten ontbreken of niet op voldoende niveau zijn. Na het oplossen van de gevonden items volgt de inrichting en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem waarbij onze business consultants ook interne audits uitvoeren om het systeem te toetsen. In deze fase worden gebruikerstrainingen gefaciliteerd, alle verplichte documentatie opgeleverd en het certificeringstraject begeleidt.

Aanpak

Resultaat

ISO-certificering en een kwaliteitsmanagementsysteem dat wordt omarmd door de organisatie.

Gebaseerd op kennis en ervaring biedt Ditio de expertise om ook uw organisatie te begeleiden op weg naar de ISO9001 certificering. Wij dragen er zorg voor dat het kwaliteitsmanagementsysteem niet alleen voldoet aan ISO-normering maar ook daadwerkelijk wordt omarmd door de organisatie.

Actueel

Een greep uit onze klanten