Procesoptimalisatie

Henk Brouwer

CTO & Managing Business Consultant

Vraagstukken

Onnodige stappen, weinig overzicht en lange doorlooptijden.

Projecten nemen in omvang en complexiteit toe. Hierdoor worden leveranciers steeds meer geconfronteerd met klanten die hogere eisen stellen. Een grote uitdaging is om vast te stellen waar er kansen liggen voor procesoptimalisatie. Onnodige stappen met weinig overzicht kunnen leiden tot lange doorlooptijden en onduidelijke verantwoordelijkheden.

Elke organisatie dient continu te kijken naar verbetermogelijkheden; waar zijn er kansen om minimale kosten en een maximale doelstelling te realiseren? De vraag is: Wat zorgt voor een optimaal proces? En hoe voert u verbeteringen door als organisatie?

Een fit-for-purpose oplossing waarbij verder wordt gekeken dan de implementatie.

Om procesverbetering effectief te maken, bieden onze consultants een fit-for-purpose oplossing, gebaseerd op de Ditio standaard (maatwerk door standaardisatie). Zij brengen de huidige situatie van de end-to-end processen in kaart door middel van informatie-, proces- en applicatieanalyse. Na het vastleggen van de gewenste situatie (het doel) wordt samen met u een groeipad bepaald om te komen tot die gewenste situatie.

En er wordt verder gekeken dan de implementatie. Verbetertrajecten mislukken vaak omdat processen worden geoptimaliseerd zonder aandacht voor de borging van deze verbeteringen in de organisatie. Om te voorkomen dat uw organisatie langzaam vervalt in het oude gedrag en daarmee de procesoptimalisatie tenietdoet, biedt Ditio vanuit een partnership gedachte benefitmanagement. Toegevoegde waarde met een blijvende impact: zowel op korte als op lange termijn. Concreet betekent dit een halfjaarlijkse analyse waarbij de procesoptimalisatie en implementatie wordt gecheckt en - gebaseerd op de PDCA-cycle (Plan-Do-Check-Act) - wordt gemanaged om uw organisatie steeds verder te begeleiden in het worden van een lerende organisatie.

Aanpak

Resultaat

Een toekomstigbestendige en eenduidige werkwijze.

Processen die zo zijn ingericht dat elke stap waarde toevoegt voor de klant. Vanuit het oogpunt van de organisatie vertaalt dit zich in een hoge mate van ‘in control zijn’. Onze aanpak zorgt voor een toekomstbestendige, eenduidige werkwijze die aansluit bij de strategische doelstellingen van de organisatie.

Actueel

Een greep uit onze klanten