Risico management

Wilco Brevet

Senior Business Consultant

Vraagstukken

Onvoorziene afwijkingen die verregaande gevolgen kunnen hebben op het projectresultaat.

Projecten worden steeds groter en complexer. Ieder project heeft onvermijdelijk te maken met risico’s. Het managen van deze risico’s is van groot belang. Elke afwijking kan immers verregaande gevolgen hebben op het resultaat van een project. Om die reden is het belangrijk om goed te kunnen anticiperen op mogelijke risico’s zodat effectieve beheersmaatregelen kunnen worden genomen om de continuïteit van het project te waarborgen.

Effectief risicomanagement op maat: van identificatie tot rapportage.

Bij Ditio voorkomen we risico’s, door deze vanaf de initiatieffase al te identificeren en tijdens het project effectief te monitoren. Wij brengen projecten in balans met onze kennis, grip en output en snappen de uitdagingen bij een project dankzij jarenlange ervaring. Onze consultants en professionals bieden u effectief risicomanagement op maat: Risico-identificatie, risicoanalyse, beheersing, monitoring en rapportage. Door classificaties en Financiële waardering (weging) zijn we in staat de risico’s te prioriteren. Dit maakt het mogelijk keuzes te maken als het gaat om het mitigeren van risico’s. Ook maakt dit het mogelijk om, mede aan de hand van de waarschijnlijkheidsweging, financiële reserveringen te maken.

Door op een dusdanige wijze de financiële- of schedule impact te wegen kan op een onderbouwde wijze een strategisch risicoplan worden vastgesteld gebaseerd op een gedegen risicoprofiel.

Aanpak

Resultaat

Projecten in balans dankzij minimaliseerde risico's en maximaal resultaat.

Grip, geminimaliseerde risico’s en maximaal resultaat. Dankzij het inzetten van risk controllers of het adviseren door onze business consultants hebben wij al vele klanten geholpen bij het behalen van hun doelstellingen. Projecten op tijd, met de juiste kwaliteit en binnen budget.

Actueel

Een greep uit onze klanten