Talent Development

Monique van der Holst

Manager Academy

De start van je loopbaan bij Ditio

Binnen Ditio staat de medewerkersreis centraal en staan wij klaar om deze reis te ondersteunen en richting te geven. Samen met je fieldmanager geef je vorm aan je eigen L&D-traject en kies je een loopbaan pad dat daadwerkelijk bij je past.  Hierbij ligt de focus zowel op persoonlijke groei, als kennisvergaring en gaat het steeds om jouw geluk, plezier en succes in je professionele ontwikkeling. Samen werken we aan de merkbeloften van Ditio: Hard en slim werken, willen groeien en plezier maken!

ODC-metingen

Je start bij Ditio (en tevens de eerste L&D-fase) staat in het teken van het Odin Development Compass (ODC-meting). Door inzet van deze meting en het daaropvolgende coaching gesprek, brengen we onbewuste drijfveren, krachten en talenten in kaart die je van nature bezit. Zo wordt voor zowel jou als voor ons duidelijk waar je talenten liggen. Nuttig, want vaak blijkt dat 35% van de mensen hun talent niet ten volle benut, zonde!

 

Learning & Development

  • Fase 1 (kennismakingsfase): Je ODC-meting vormt direct de eerste fase van het Learning & Development traject: de kennismakingsfase. In deze fase staan het leren kennen van elkaar centraal en wordt de nadruk gelegd op het dagelijks presteren van de medewerker en de richtlijnen voor persoonlijke ontwikkeling.

 

  • Fase 2 (onderzoeksfase): In deze tweede fase wordt L&D geïntensiveerd doordat er gericht onderzocht gaat worden in welke richting de medewerking zich verder kan ontwikkelen (kiezen loopbaanpad). Om tot een passend loopbaanpad te komen wordt via je ODC-meting bepaald welke rode draad je L&D-traject gaat krijgen.

 

  • Fase 3 (specialisatiefase): De kern van deze fase is het Learning & Development plan. De medewerker maakt, ondersteund door de fieldmanager, een L&D plan welke de route uitzet naar het einddoel welke in de eerdere fase is gedefinieerd en geaccordeerd. 

 

 

Ditio Academy

Ditio specialiseert zich op verschillende kennisgebieden en heeft binnen die gebieden veel specialisten en specialistische kennis in huis. Deze kennis delen wij maar al te graag met elkaar middels onder meer onze ‘Bright Night’s’; gezellige en educatieve avonden waarin alle Ditiosi hun kennis en kunde bundelen en workshops worden aangeboden.

 

Centraal in de Academy staat ook onze eigen E-learning omgeving waarin alle Ditiosi online en on demand honderden trainingen kunnen volgen binnen zeer diverse leergebieden. Denk hierbij aan vakinhoudelijke trainingen op het gebied van Document Information Management en Project Controls, maar ook aan allerlei vaardigheidstraining, zoals bijvoorbeeld effectief communiceren, digitale vaardigheden, management, Microsoft Office en persoonlijke groei.