Informatiemanagement

Henk brouwer

CTO & Managing Business Consultant

Vraagstukken

De verandering naar een informatiemaatschappij.

In een wereld die snel verandert dienen organisaties zich steeds sneller aan te passen. Organisaties beschikken deze dagen over een alsmaar toenemende berg aan data waar vaak veel bruikbare informatie te vinden is. Informatiemanagement binnen uw organisatie zorgt ervoor dat alle informatiebehoeften die ontstaan worden vertaald in een werkbare informatievoorziening. Succesvolle beheersing van informatie zorgt voor inzicht, overzicht, kwaliteit, besparing en toekomstbestendigheid. Maar, hoe gaat uw organisatie (nog meer) aan de slag met informatiemanagement?

Een output gerichte werkmethodiek die grip geeft op alle informatiestromen binnen een organisatie.

Ditio hanteert een output-gerichte werkmethodiek waardoor u stapsgewijs grip krijgt op de informatie(stromen) binnen uw organisatie. Hierbij staan (her-)bruikbaarheid, vindbaarheid en beheersbaarheid van informatie en documentatie centraal. Door data-analyse, categorisering en source/destiny definiëring ontstaat een datanetwerk waarna door data-eigenaarschap bepaling een compleet plaatje ontstaat van de data die door uw organisatie stroomt. Daar waar nodig zal een data-mapping tabel worden gemaakt om eensluidende data in verschillende verschijningsvormen aan elkaar te koppelen.

Na het in kaart brengen van de informatiebehoefte (meerdere data-elementen leiden tot informatie) en data configuratie-definitie (schrijfwijze en codering) kunnen data-interfaces (waar nodig) gedefinieerd en gebouwd worden.

Indien gewenst inventariseert Ditio tevens alle werkprocessen, gebruikte applicaties en overheids- of certificeringseisen. Naast ‘hands-on’ professionals met ruime ervaring op (technische) projecten, biedt Ditio ook consultancy op het gebied van informatiemanagement. Onze consultants zijn ware ‘bruggenbouwers’ die de taal van ‘de business’ en ‘ICT’ spreken en begrijpen.

Aanpak

Resultaat

Een succesvolle beheersing en voorziening van informatie

Een duidelijke én solide beheersing en voorziening van informatie: de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon.

Actueel

Een greep uit onze klanten