Kwaliteitsborging (QA)

Henk Brouwer

CTO & Managing Business Consultant

Vraagstukken

Hoge kosten, klachten en het missen van repetitieve business.

Onder Quality Assurance (QA) of kwaliteitsborging wordt het monitoren van processen en producten verstaan met als doel afwijkingen tijdig te signaleren zodat corrigerende acties ondernomen kunnen worden. Deze afwijkingen leiden tot hoge kosten, klachten en bijvoorbeeld imagoschade of het missen van repetitieve business (klanten die niet terugkomen). Hoe borgt uw bedrijf dat de processen en producten continu aansluiten op klant -vraag of –belofte en kwaliteitsnormen? En hoe anticipeert u tijdig op de steeds veranderende klantvragen? Voorkomen is beter dan genezen: het achteraf oplossen van kwaliteitsproblemen is duur, veel duurder dan het voorkomen van deze problemen. Door kwaliteitsborging (QA) tijdens het proces kunt u problemen achteraf voorkomen!

Een geaccepteerde en duurzame tailor made oplossing.

Ditio maakt gebruik van een gestandaardiseerde aanpak om te komen tot een geaccepteerde en duurzame ‘tailor-made’ oplossing. Het inrichten van kwaliteitsborging hangt af van verschillende factoren zoals branche, product, klant en de organisatie zelf. Samen met u, de organisatie, bepalen onze consultants waar de focus ligt en richten middels tal van monitoring- en meetinstrumenten kwaliteitsborging resultaatgericht in. Mocht u een aanvullend systeem wensen of nodig hebben dan selecteren zij onafhankelijk de best aansluitende systeemoplossing en begeleiden u bij de implementatie hiervan.

Aanpak

Resultaat

De juiste toolset die kwaliteits afwijkingen zichtbaar maakt.

Onze consultants zorgen voor duidelijkheid en acceptatie. Met de ‘tailor-made’oplossing - gebaseerd op standaarden - beschikt de organisatie over de juiste tool-set die kwaliteitsafwijkingen zichtbaar maakt en het mogelijk maakt om structurele verbeteringen door te voeren in plaats van alleen correctieve acties op de afwijking te nemen. Zo is een daadwerkelijke verbetering in de kwaliteit van producten en processen mogelijk en blijft u als organisatie ‘in control’.

Actueel

Een greep uit onze klanten