Projectbeheersing

Rick Ardts

CEO

Rick.ardts@ditio.nl

Estimating

Anticiperen op financiële risico’s en de haalbaarheid van een project: een realistische en nauwkeurige schatting voor alle projectkosten dankzij onze estimators. 

Planning & Scheduling

Projecten die steeds complexer worden en innovaties die elkaar snel opvolgen: onze planners brengen projecten in balans, zowel binnen planning als budget.

Cost control

Projecten die groter en dus financieel complexer worden: Ditio brengt maximaal resultaat en geminimaliseerde financiële risico’s. 

Risico management

Onvoorziene afwijkingen die verregaande gevolgen kunnen hebben op het projectresultaat: wij leveren effectief risicomanagement op maat , van identificatie tot rapportage. 

Document control

Ongestructureerde en onvolledige informatie leidt tot een verlies aan tijd , efficiëntie en kwaliteit: onze document controllers zorgen voor een structurele verbetering van vindbaarheid, bruikbaarheid en beheersbaarheid van alle informatie. 

Informatie management

De verandering naar een informatiemaatschappij vraagt om een outputgerichte werkmethodiek die grip geeft op alle informatiestromen binnen een organisatie. 

DMA

Ditio streeft met Document Management Architecture (DMA) naar een ideale situatie van documenten en datamanagement die zich kenmerkt door efficiëntie, optimaal gebruiksgemak, single dataentry en een ‘single source of truth’ principe: een geïntegreerde informatievoorziening.

ISO certificering

Aantoonbaar maken dat kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid geborgd zijn in de organisatie wordt steeds belangrijker. Onze consultants begeleiden gedurende het certificeringstraject: van A tot Z. 

Kwaliteitsborging

Hoge kosten, klachten en het missen van repetitieve business vragen om de inzet van de juiste tool die kwaliteitsafwijkingen zichtbaar maakt. 

Proces optimalisatie

Onnodige stappen, weinig overzicht en lange doorlooptijden: Ditio biedt een fit-for-purpose oplossing waarbij verder wordt gekeken dan de implementatie van verbeteringen.